Velkommen til Favrskov Middelalder


Favrskov Middelalder

Vores hjemmeside fortæller om foreningens virke til alle, både medlemmer og andre interesserede.
Har du en middelaldermand/kvinde i maven, og har du lyst til at engagere dig i levendegørelse af historien, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan også kontakte os via facebook-side

Nyt middelalderår er indledt

Den 27. januar 2018 har foreningen afholdt generalforsamling.

Ejner Nyrup var en udmærket og neutral dirigent.
Og alle bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg.
Der var en fin beretning fra formanden Inge Bugge om årets aktiviteter og et flot regnskab fra kassereren, Marianne Nyrup. 
Så fik vi en dejlig frokost med medlemmernes medbragte retter. Uh, hvor vi spiser godt i vores forening !
På det efterfølgende medlemsmøde blev foreningens aktiviteter i 2018 diskuteret. Der blev besluttet  deltagelser i markeder på Majmarkedet i Viborg, nogle medlemmer deltager i Erik Menveds marked i  Kalø, nogle på Voergård, og en del på Spøttrup. 
Desuden ønsker foreningen at besøge Moesgård museum og Hjerl Hede, hvor der kan søges inspiration til egen formidling.

Hadsten bibliotek

Lørdag den 18. marts 2017 var vi på biblioteket i Hadsten til "Levende lørdag"
Et fint lille arrangement med deltagelse af koret, lædersmeden og hattesalonen.
Årets taffel blev en succes

Medlemmerne i Favrskov Middelalder glæder sig over et veloverstået taffel den 5. November 2016.
Du kan læse en omtale fra dagspressen via linket nedenfor: