Velkommen til Favrskov Middelalder


Favrskov Middelalder

Vores hjemmeside fortæller om foreningens virke til alle, både medlemmer og andre interesserede.
Har du en middelaldermand/kvinde i maven, og har du lyst til at engagere dig i levendegørelse af historien, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan også kontakte os via facebook-side

                                            Viborg markedet nærmer sig. 


Den 27.- 29. april 2018 går det løs.

Der bliver rigtig mange deltagere fra Favrskov Middelalder i år. Vi er begyndt på forberedelserne. Der skal både sælges mad, sælges tasker, sko og ost. Der er mange der glæder sig til årets første marked.


På Erik Menveds Marked på Kalø den 16. - 17. juni 2018 deltager  Favrskov Middelalder med to telte.Ejner og Marianne deltager med læderbod med formidling og salg af sko, tasker, bælter, æsker, bolde og  etuier.  
Jane deltager med sin ostebod, hvor der kan smages og købes forskellige slags ost.                                Besøg på Moesgård Museum lørdag den 17. marts 2018                                               Fra rundvisningen i middelalderudstillingen

                                               Hyggelig samvær i cafeen

                                                       God snak før maden.

                                                  Nu er det lige før maden kommer.
Der serveres god mad i cafeen.


Nyt middelalderår er indledt

Den 27. januar 2018 har foreningen afholdt generalforsamling.

Ejner Nyrup var en udmærket og neutral dirigent.
Og alle bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg.
Der var en fin beretning fra formanden Inge Bugge om årets aktiviteter og et flot regnskab fra kassereren, Marianne Nyrup. 
Så fik vi en dejlig frokost med medlemmernes medbragte retter. Uh, hvor vi spiser godt i vores forening !
På det efterfølgende medlemsmøde blev foreningens aktiviteter i 2018 diskuteret. Der blev besluttet  deltagelser i markeder på Majmarkedet i Viborg, nogle medlemmer deltager i Erik Menveds marked i  Kalø, nogle på Voergård, og en del på Spøttrup. 
Desuden ønsker foreningen at besøge Moesgård museum og Hjerl Hede, hvor der kan søges inspiration til egen formidling.

Hadsten bibliotek

Lørdag den 18. marts 2017 var vi på biblioteket i Hadsten til "Levende lørdag"
Et fint lille arrangement med deltagelse af koret, lædersmeden og hattesalonen.